SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
07.03.2017
Spotkanie z Marią Osidacz - Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie
RODM Warszawa

W dniu 07.03.2017 w RODM Warszawa gościła p. Maria Osidacz - Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie (Ukraina). 

Podczas spotkania konsultanci RODM nakreślili główne cele działalności Ośrodka, w tym priorytety działań w roku 2017. Pani M. Osidacz opowiedziała o priorytetowych zadaniach Centrum na rok 2017.

Podczas rozmowy wskazano płaszczyzny dla współpracy RODM Warszawa i CKPIDE w Stanisławowie.

Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych