SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
26.07.2017
Prezes Związku Polaków w Dnipro odwiedził RODM Warszawa
RODM Warszawa

W dniu 26.07.2017 w RODM Warszawa odbyło się spotkanie p. Antonim Janowskim - Prezesem Związku Polaków w Dnipro (Ukraina).

Podczas spotkania konsultanci RODM nakreślili główne cele działalności Ośrodka, w tym priorytety działań w roku 2017.

Podczas rozmowy wskazano płaszczyzny dla współpracy RODM Warszawa i organizacji kierowanej przez p. A. Janowskiego.

Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych