SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
nasza biblioteczka
Polska i jej granice
Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy…
Spory i konflikty międzynarodowe
Polska służba konsularna
Europa NIE prowincjonalna
Europa po 1945 roku. Zarys historii.
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych