SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Uroczystość ślubowania i pożegnania Akademickiej Reprezentacji…
W piątek 27 stycznia w Domu Polonii – siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się uroczyste ślubowanie i pożegnanie Akademickiej Reprezentacji Polski na 28. Zimową Uniwersjadę Ałmaty…
>>
Spotkanie Stypendystów Programu Stypendialnego im.…
W dniach 25-27.01.2017 w Warszawie odbyło się Spotkanie Stypendystów Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. W spotkaniu wzięło udział trzydzieści dziewięć osób (realizujących stypendia w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Lublinie). Stypendyści odbyli spotkania w Narodowym…
>>
Spotkania konsultantów RODM
Konsultanci RODM spotkali się w styczniu z przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Współpraca z tymi instytucjami zaowocuje wspólnymi przedsięwzięciami. W najbliższą środę, 1 lutego, Centrum Myśli Jana Pawła…
>>
Finał akcji „Pokolędzie JP2 2017”
W dniu 1 lutego 2017 chóry i zespoły wokalne, które wzięły udział w akcji PoKolędzie JP2, wspólnie zaśpiewały w Domu Polonii. W programie koncertu odbyło się także wspólne śpiewanie kolęd polskich i światowych. PoKolędzie JP2 to coroczna akcja chóru Centrum Myśli Jana…
>>
W hołdzie Paderewskiemu
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – instytucja prowadząca Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie 19 grudnia zorganizowała konferencję poświęconą: „Ignacy Jan Paderewski – muzyk, dyplomata, polityk”. Konferencji towarzyszył koncert pianistyczny.…
>>
Wykład RODM "Repatriacja-wprowadzenie"
W dniu, w którym do Polski przybyła ponad 150 osobowa grupa repatriantów z Kazachstanu, RODM w Warszawie przygotował dla stypendystów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wykład na temat „Repatriacja – wprowadzenie do zagadnienia”. W tym roku przypada…
>>
Wykład Valeriu Ojoga podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego…
30 listopada 2016 roku wolontariusz RODM Valeriu Ojog brał udział jako wykładowca w panelu dyskusyjnym organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa w ramach ELSA Day zatytułowanym: "Drogi Wschodu prowadzą nad Wisłę”.  Valeriu Ojog wystąpił z tematem…
>>
Wprowadzenie do dyplomacji - wykład dla uczniów III…
7 grudnia w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku odbył się wykład „Wprowadzenie do dyplomacji”. Spotkanie poprowadziła Dorota Dmuchowska, która w latach 2008-2016 była konsulem  w Ambasadzie RP w Kijowie oraz Konsulacie Generalnym w Łucku. Prelegentka…
>>
Konferencja „Codzienny heroizm – o Polakach ratujących…
W dniu 23 listopada w Domu Polonii, siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,  odbyła się konferencja „Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej“. Gości konferencji przywitał Prezes Stowarzyszenia Premier Longin Komołowski.…
>>
Bal Niepodległości
W dniu 12 listopada RODM Warszawa współzorganizował Bal Niepodległości wraz z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych i Stowarzyszeniem Młodzi dla Polski. W Balu uczestniczyła brać studencka z większości warszawskich i pozawarszawskich uczelni. Zanim rozpoczęła się zabawa zorganizowaliśmy…
>>
"Polityka RP wobec Polaków na Wschodzie" - cykl spotkań…
W październiku odbył się cykl spotkań z młodzieżą szkół średnich na temat "Polityka RP wobec Polaków na Wschodzie ". Lekcje prowadziła p. Olga Kacperczyk - były konsul RP w Sankt Petersburgu. Jej wieloletnie doświadczenie i pobyt w Rosji przyczyniły się do doskonale przygotowanego…
>>
Stypendyści Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda…
W dniu 31.10.2016 w Domu Polonii – siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się spotkanie ze stypendystami Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Spotkaniu, które dotyczyło przybliżenia priorytetów polskiej polityki zagranicznej, towarzyszył…
>>
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych