SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Uroczystość ślubowania i pożegnania Akademickiej Reprezentacji…
Spotkanie Stypendystów Programu Stypendialnego im.…
Finał akcji „Pokolędzie JP2 2017”
Józef Konrad - Korzeniowski
Kolędy Pospieszalskich na Ukrainie
W hołdzie Paderewskiemu
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych