SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Patroni roku 2017
Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów: Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły. Józef Konrad-Korzeniowski to syn polskich…
>>
Józef Piłsudski
Józef Piłsudski - „Należy odważnie myśleć i odważnie pracować” Józef Piłsudski - to nazwisko znane nie tylko każdemu Polakowi, ale też w całej Europie. Usłyszawszy nazwisko Józefa Piłsudskiego, w pamięci pojawi się dosyć wysoka i postawna postać Wielkiego Marszałka…
>>
Ignacy Jan Paderewski
Ignacy Jan Paderewski wielotorowy działacz, dyplomata, polityk, artysta i patriota. Urodził się 18 listopada 1860 w Kuryłówce na Podolu. Zmarł 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku. Pochowany został na cmentarzu wojskowym Arlington w Waszyngtonie. Polityk Paderewski prowadził szeroko zakrojoną działalność…
>>
Święty Brat Albert Chmielowski
Adam Hilary Bernard Chmielowski znany jako święty Albert Chmielowski oraz święty brat Albert  urodził się 20 sierpnia 1845 r. w rodzinie szlacheckiej w Igołomii pod Krakowem. W czasie pielgrzymki do Mogiły matka poświęciła sześcioletniego Adama Bogu. W wieku 8 lat Adam utracił ojca. Rok później,…
>>
Tadeusz Kościuszko
Tadeusz Kościuszko (pełne imię Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko)- generał polski i amerykański który brał udział w polskich narodowowyzwoleńczych powstaniach oraz w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów- Jest…
>>
Józef Konrad - Korzeniowski
Józef Teodor Konrad Korzeniowski, znany później czytelnikom jako Joseph Conrad, urodził się 3 grudnia 1857 roku w Berdyczowie, zmarł 3 sierpnia 1924 roku w Oswalds pod Canterbury. Był synem Ewy z Bobrowskich i Apollona Korzeniowskiego, poety, tłumacza i działacza niepodległościowego. Joseph…
>>
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych