SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ
Liudmyla Rybalko
Pochodzi z Ukrainy. Jest stypendystką Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych  Naukowców 2016/2017 r.w Warszawie na SGH. Pisze pracę na temat „Zapoznanie się z polskim modelem transformacji edukacji i oświaty do norm i wymogów Unii Europejskiej: perspektywy dla Ukrainy”.… >>
Elizawieta Rewilo
Pochodzi z Ukrainy. Jest stypendystką Programu im. Lane'a Kirklanda 2016/2017. Elizawieta jest magistrem bankowości oraz magistrem prawa. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w 2005 roku jako specjalistka w banku komercyjnym, a już po  4 latach pracowała na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia… >>
Valeriu Ojog
Pochodzi z Mołdowy. Jest  magistrem prawa, adwokatem, stypendystą programu Lane’a Kirklanda. Od 2014 roku pełni funkcję wicedyrektora Kiszyniowskiej Dyrekcji Pocztowej. W  latach 2010-2014 zajmował stanowiska dyrektora, a także kierownika służby zarządzania prawno – administracyjnego… >>
Pavlo Rybalko
Pochodzi z Ukrainy. Jest członkiem OP Polskiego Centrum Kulturalnego – Stowarzyszenia Polaków Krzywego Rogu SOKOŁY. Jest przedsiębiorcą, ekonomistą i prawnikiem. Pracuje w Warszawie jako Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. Aktywnie działa przy realizacji projektów międzynarodowych,… >>
Konrad Kutyš
Pochodzi z Litwy. Jest stypendystą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest studentem 2 roku studiów dyplomowych. Na Litwie aktywnie działał w organizacji Wileńska Młodzież Patriotyczna i tańczył w zespole polskich tańców ludowych… >>
Zadanie dofinansowane ze środkow ministerstwa spraw zagranicznych