W dniach 6-8 grudnia 2022 w Łańcucie odbył się zjazd Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej. Koordynatorzy i konsultanci przedstawili wyniki swojej działalności i opowiedzieli o specyfice regionu, w którym aktywnie działają.

RODM Warszawa był reprezentowany przez Natalię Dzięcielską i Benedykta Dzięcielskiego. Wydarzenie zostało podzielone na część integracyjną, która obejmowała zwiedzanie muzeum gorzelnictwa, zamku w Łańcucie oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz część merytoryczną, która składała się z wystąpień poszczególnych RODMów, które zaprezentowały wyniki swojej działalności i podejmowane inicjatywy.

Każde miasto kształtuje bowiem swoje zadania w nieco odmienny sposób, ale przez to mamy wiele różnych perspektyw i możemy się nawzajem inspirować.

Spotkanie uświetnił swoją obecnością Szef Służby Zagranicznej – Arkady Rzegocki oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.