W gościnnych murach Wydziału Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej zainaugurowano cykl spotkań w ramach Warszawskiej Szkoły Dyplomacji Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie i Fundacji Trójmorze.

Naszym gościem był Pan Bartosz Marcinkowski, zastępca dyrektora Akademia Dyplomatyczna MSZ, który opowiedział o pracy dyplomaty oraz zaprezentował specyfikę aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. 🇵🇱
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani prof. ucz. dr hab. Małgorzaty Toumi-Dziekan WPiA AszWoj, oraz pana prof. ucz. dra hab. Konrada Walczuka-Kierownika Katedry Nauk o Państwie i Prawie WPiA AszWoj, który otworzył i poprowadził dzisiejsze spotkanie.