W latach 2016-2020 zastępca dyrektora CE UW ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej). Habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2020 – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). Doktorat w zakresie nauk o polityce (2009 – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW). Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problemów: współczesnych stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej UE, roli i pozycji UE w świecie, stosunków UE z państwami Afryki Subsaharyjskiej oraz Ameryki Łacińskiej i Azji, pomocy rozwojowej i humanitarnej.