Dr Krzysztof Jabłonka – Historyk specjalizujący się w tematyce nekropolii Polaków na Wschodzie. Zainteresowany zwłaszcza sprawą Katynia, którą powierzył mu minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i przez wiele lat był konsulem w Charkowie na Ukrainie, a następnie w Kownie na Litwie. Obecnie jest pracownikiem Muzeum Katyńskiego w Warszawie.