Kiedy Polska powinna przyjąć wspólną europejską walutę? To pytanie do debaty publicznej przywrócił niedawno Jarosław Kaczyński, stawiając je jako jeden z tematów kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Jak należy odpowiedzieć na nie z perspektywy polskiej racji stanu?

„Z czego zatem wynikają problemy państw Południa? Z wadliwej konstrukcji strefy euro, która m.in. wobec niewystarczającego poziomu transnarodowej mobilności pracowników i braku mechanizmów redystrybucyjnych/solidarnościowych nie jest w stanie poradzić sobie z narastającymi nierównowagami na rachunkach obrotów bieżących.” – pisał główny ekspert Centrum Analiz KJ Marcin Kędzierski.

Strefa euro przeżywa permanentny kryzys i dołączenie do niej wydaje się mniej oczywistym krokiem niż kilkanaście lat temu. Z drugiej strony, brak implementacji wspólnej waluty może osłabiać pozycję naszego kraju wewnątrz wspólnoty. Jak wyważyć te dwa przeciwstawne zagadnienia?

O to zapytamy naszych gości: Sebastiana Płóciennika (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), Mariusza-Jana Radło (Szkoła Główna Handlowa) oraz Łukasza Czernickiego (Polski Instytut Ekonomiczny). Debata odbędzie się 22 maja 0 godz. 18.30 w warszawskiej siedzibie Klubu Jagiellońskiego.