W dniu 20 grudnia 2023 r. odbyło się w Warszawie Forum „Nadzieja Trójmorza. Grecja: nowe otwarcie”. Zostało ono zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie, a partnerami były Fundacja Centrum Nowoczesnej Edukacji oraz Akademia Kopernikańska.

Wydarzenie poprowadził Paweł Derecki, Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie. Forum zostało zorganizowane z okazji przyjęcia Grecji do Inicjatywy Trójmorza i wydania tematycznego numeru czasopisma „Analizy Międzynarodowe” poświęconego Trójmorzu zredagowanego przez prof. Tomasza Grzegorza Grossego z Uniwersytetu Warszawskiego. Główną osią tematyczną debaty było krytyczne omówienie współpracy w regionie szeroko rozumianej Europy Środkowej i Wschodniej, czyli w obszarze Trójmorza. Pogłębienie integracji w tym regionie postrzegane jest bowiem jako ogromna szansa rozwoju dla poszczególnych krajów w wymiarze gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Rosyjska agresja na Ukrainę dowodnie ujawniła, jak istotna dla regionu jest kooperacja w sferze bezpieczeństwa. Trwałego bezpieczeństwa nie sposób przy tym jest zbudować bez wzajemnego zaufania, współpracy politycznej i na poziomie społeczeństw. Pokój i stabilizacja w regionie zależy w dużym stopniu od rozwoju gospodarczego, od pogłębienia współpracy w zakresie przemysłów zbrojeniowych, ale również energetycznych i żywnościowych, czyli istotnych dla różnych aspektów bezpieczeństwa.

Ważnym narzędziem dla zapewnienia tych celów jest również rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej. Panel pierwszy, moderowany przez prof. Tomasza Grzegorza Grossego zebrał znakomitych specjalistów, wśród których znaleźli się prof. Piotr Bajda z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Konrad Raczkowski, Prorektor ds. finansowych z powyższej uczelni oraz dr Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S. A. Tę część obrad otworzyły wystąpienia Jej Ekscelencji Niki Kamby, Ambasador Republiki Grecji w Polsce oraz prof. Grigorisa Zarotiadisa z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Wszyscy oni z powodzeniem wprowadzili zebranych w tematykę poruszanych zagadnień, ze swadą prezentując niuanse dotyczące współpracy pomiędzy oboma państwami, zaś prof. Zarotiadis wplótł swe rozważania dodatkowo w kontekst Vii Carpatii, co tylko wzbogaciło przedstawioną online prezentację. W tym miejscu godzi się zauważyć, że dr Zgorzelski wyjątkowo kompetentnie przedstawił rolę PKP w strukturze komunikacyjnej część Grecji i Polski w systemie UE. Komplementarny głos poświęcony aspektom edukacyjnym został wystosowany przez profesor Agnieszkę Orzelską-Stączek z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Panel drugi wypełniły wystąpienia moderowane przez Jerzego Athanasiadisa, Prezesa Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo- Handlowej. Wśród prelegentów znaleźli się prof. Michał Łuczewski, Wiceprezes Fundacji Polska Wielki Projekt, Katarzyna Wesołek, Manager ds. współpracy z zagranicą Port Gdańsk oraz Żaneta Dela z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Paneliści prowadzeni przez moderatora sprawnie przedstawili swe przemyślenia dotyczące miejsca i roli Polski w Trójmorzu postrzegane z perspektywy socjologa, bizneswoman oraz urzędnika państwowego. Szczególnie cenne wydały się uwagi przedstawione przez przedstawiciela humanistów, który rzucił nowe światło na omawiane zagadnienia. Konkludując wypada stwierdzić, że przedstawione wydarzenie naukowe z powodzeniem spełniło swą rolę, to jest zaprezentowało odbiorcom licznie zgromadzonym na sali, jak również odbiorcom online wachlarz omawianych zagadnień, a być może dało asumpt do dalszych peregrynacji badawczych.