W dniu 21 grudnia 2023 r. miała miejsce kolejna odsłona Warszawskiej Szkoły Dyplomacji w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Warszawa.  Trzyczęściowy warsztat poprowadził  prof. dr hab. Artur Kotowski – dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UKSW. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i zgromadziło liczną publiczność. Warsztaty ogniskowały się wokół trzech kwestii:

  • problemu obowiązywania prawa międzynarodowego we współczesnych systemach prawnych;
  • ewolucji  prawa UE w świetle najnowszych propozycji zmian traktatowych;
  • oceny standardu prawa  do rzetelnego procesu w prawie międzynarodowym prawach człowieka.

W następstwie warsztatu została przeprowadzona ożywiona dyskusja.