Odbyło się dzisiaj kolejne spotkanie z cyklu:

☕PRZY HERBACIE NA MIĘDZYNARODOWEJ DEBACIE ☕

Doktorantka UW – mgr Marta Gastoł opowiedziała zebranym o znaczeniu promowania kultury w stosunkach międzynarodowych, potrzebie uwzględniania sztuki w budowaniu wizerunku państwa oraz budowaniu poczucia własnej tożsamości narodowej. ??????

Serdecznie dziękujemy za ten liryczny wieczór – można się było poczuć, jak na prawdziwych obiadach czwartkowych. ?????