Co roku Szef Służby Zagranicznej ogłasza konkurs dający szansę młodym ambitnym ludziom na spróbowanie swoich sił w służbie zagranicznej. Jeśli marzysz o karierze dyplomatycznej, to ten konkurs jest dla Ciebie!

Obowiązki i wymagania:

Główne obowiązki aplikanta

  1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
  2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
  3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
  4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,
  5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. 

Wymagania stawiane kandydatom

  1. wyłącznie obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
  4. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Terminy:

Rozpoczęcie aplikacji: 4 marca 2024 r.

Początek konkursu: 13 listopada 2023 r.

Limit przyjęć: 23 osoby

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczno-konsularna-2024-adk-2024-a