Operatorem RODM Warszawa w latach 2022-2024 jest Fundacja Trójmorze

Jest to wielkie wyróżnienie, ponieważ misję prowadzenia RODM powierzono Fundacji po raz pierwszy!

Fundacja Trójmorze prowadzi portal służący informowaniu, komentowaniu i analizowaniu najważniejszych wydarzeń, zjawisk i procesów dziejących się w regionie Trójmorza z różnych perspektyw: międzynarodowej, politycznej, społecznej, gospodarczej, kulturalnej, historycznej etc.

Przygotowujemy analizy, raporty, prowadzimy wywiady i organizujemy wydarzenia mające na celu krzewienie wiedzy na temat i artykulację postaw państw wpisujących się w Inicjatywę Trójmorza. W ramach RODM Warszawa skupiamy się na działaniach inicjujących debatę publiczną na temat polskiej polityki zagranicznej, uznającej Inicjatywę jako naturalnie wpisującą się w polską rację stanu. Jesteśmy odpowiedzialni za organizację w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych.