Na zaproszenie Szefa Służby Zagranicznej – Arkady Rzegocki – nasza koordynatorka wzięła dzisiaj udział w uroczystym otwarciu narady Ambasadorów. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał gość honorowy – Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau.

Szef Służby Zagranicznej – Arkady Rzegocki – podziękował zebranym koordynatorom i konsultantom Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej za dotychczasową pracę. Z kolei Minister Spraw Zagranicznych RP – Zbigniew Rau – podczas uroczystego otwarcia wydarzenia zwrócił uwagę na potrzebę silnego głosu Polski na arenie międzynarodowej i nieustannego poszerzania swoich horyzontów.