Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie. Pierwszym i najważniejszym punktem programu było wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza, w którym podsumował działania polskiej polityki zagranicznej w ciągu ostatniej kadencji. Minister wymienił kilkanaście obszarów, na których polska dyplomacja, w ostatnich latach, skupiła się w sposób szczególny. Wśród wymienionych tematów znalazła się między innymi kwestia Bałkanów Zachodnich. Jacek Czaputowicz mówił o wyraźnym wsparciu, które płynie, z polskiej strony, w kierunku państw objętych polityką rozszerzenia Unii Europejskiej. Jak podkreślał minister, polska prezydencja w ramach tego procesu dała nam dobre rozeznanie w sytuacji tego regionu. Ważnym elementem wystąpienia było również podsumowanie współpracy w ramach grupy Wyszehradzkiej. Minister podkreślał, że szczególnie istotnym wyzwaniem ostatniej kadencji było wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i Unii Europejskiej.

Przemawia minister Jacek Czaputowicz

Kolejnym istotnym punktem wykładu była kwestia przynależności Polski do struktur NATO. Dla Polski był to wyjątkowy czas, ponieważ w tym roku obchodziliśmy dwudziestolecie przystąpienia do sojuszu. Minister podkreślił aktywność Polski w tej kwestii i konieczność jej utrzymania: „Nie możemy oczekiwać, że inni będą nas bronić a sami nie będziemy wrażliwi na potrzeby sojuszników. Dlatego realizujemy politykę solidarności. Przykładem może być tu Rumunia, w której stacjonuje 1500 polskich żołnierzy”.

Minister zabrał również stanowczy głos w sprawie polityki wschodniej. Zauważył, że fundamentalną sprawą w tym obszarze jest suwerenności Ukrainy. Z racji na bliskie sąsiedztwo i to, że w naszym kraju pracuje i studiuje tysiące obywateli Ukrainy powinniśmy w sposób szczególny zabiegać o dobre relacje z tym państwem. Zadeklarował również wytrwałe wsparcie Ukraińców w dążeniu ku europejskim standardom życia.

Poza wspomnianymi obszarami minister przedstawił również osiągnięcia w ramach Procesu Warszawskiego. W lutym 2019 roku, w stolicy Polski, odbyło się spotkanie poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie,w którym udział wzięło ponad 60 delegacji z całego świata. Minister wspomniał również o 7 grupach roboczych, które pracują w tym obszarze.

W wystąpieniu pojawiło się również podsumowanie innych obszarów, takich jak współpraca w ramach ONZ, relacje transatlantyckie a także działania w ramach projektu Trójmorza.

Po wystąpieniu odbyła się debata w ramach, której minister odpowiedział na pytania dotyczące tematów poruszanych w ramach wystąpienia.