2 grudnia 2023 r. w chicagowskim Copernicus Center odbyła się konferencja pt. „Polska jako lider Europy Środkowej”, której partnerem strategicznym i merytorycznym była Akademia Kopernikańska. W wydarzeniu wzięli udział m. in. dr Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Piotr Semeniuk – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

„Polska ma wszelkie dane ku temu, by stać się mocarstwem regionalnym” – stwierdził wiceminister edukacji i nauki dr Tomasz Rzymkowski podczas konferencji „Polska jako lider Europy Środkowej”, która odbyła się 2 grudnia w Copernicus Center w Chicago. Jego zdaniem nasz kraj posiada potencjał gospodarczy, militarny, demograficzny i kulturowy, by stać się głównym punktem odniesienia w naszym regionie.

W podobnym duchu wypowiedział się prezes Stowarzyszenia Trójmorze Grzegorz Górny, który zwrócił uwagę, że w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę rośnie znaczenie państw dysponujących dużymi siłami odstraszania, zaś Polska rozbudowująca swą armię i dokonująca zbrojeń na wielką skalę może stać się głównym dystrybutorem bezpieczeństwa w naszej części kontynentu. Grzegorz Górny dodał, że polską racją stanu jest budowanie aliansu państw Europy Środkowej, by wspólnie artykułować swoje interesy na forum unijnym. Jednym z takich formatów, kluczowych z powodu zarówno bezpieczeństwa, jak i korzyści ekonomicznych, jest Inicjatywa Trójmorza. Piotr Semeniuk, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, zauważył natomiast, że nie da się zbudować trwałych sojuszy w naszym regionie bez kapitału społecznego, który oparty powinien być na wzajemnym zaufaniu. Najlepszą drogą do osiągnięcia tego jest wymiana kulturalna, naukowa, młodzieżowa etc. między poszczególnymi państwami.

Z kolei Krzysztof Żółtek, doradca finansowy w Bank of America Merrill Lynch i sekretarz generalny Związku Podhalan w Ameryce Północnej, stwierdził, że Polska może być atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla kapitału amerykańskiego, ale nadal przyciąga zbyt mało inwestycji ze Stanów Zjednoczonych. Wszyscy uczestnicy konferencji zgodzili się, że kluczowa dla pomyślności gospodarczej oraz bezpieczeństwa Europy jest współpraca z USA i zacieśnianie więzi transatlantyckich.