Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W latach 1987–1995 pracownik Instytutu Historii UŁ, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

W 1992 r. pracownik Biura Ministra Obrony Narodowej do spraw Polityki Obronnej, a w latach 1995–1996 Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Od 1996 r. do 2001 r. analityk Instytutu Europejskiego w Łodzi.

W latach 2002–2004 wykładowca Collegium Civitas. W roku 2005 i 2006 ekspert EPL–ED w Parlamencie Europejskim, gdzie był odpowiedzialny za monitorowanie polityki wschodniej UE. Od 2006 do 2012 r. analityk Centrum Europejskiego Natolin. W latach 2006–2009 visiting professor białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie.