Cel RODM w Warszawie

Celem i głównym działaniem sieci RODM jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. 

Koordynacją pracy sieci zajmuje się Referat ds. rozwoju sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Cel RODM będzie realizowany poprzez:

  1. prowadzenie Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie;
  2. przeprowadzanie debat/konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych;
  3. współpracę z mediami lokalnymi m.in. poprzez publikację artykułów, wywiadów;
  4. prowadzenie warsztatów i wykładów związanych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej;
  5. udział w projektach realizowanych przez MSZ;
  6. zbieranie danych i informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

tel. 85 874 23 02

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku

tel. 515 151 729

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach

tel. 41 263 30 95 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

tel. 81 721 44 50

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi

tel. 42 635 42 34

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

tel. 600 943 378

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu

tel. 77 307 03 93

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

tel. 61 816 93 77

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

tel. 91 817 33 73

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

tel. 56 610 71 34

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie

tel. 798 694 820

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu

tel. 71 307 06 33