Kolegium Europejskie zostało założone w 1949 roku. Od roku 1993 funkcjonuje na dwóch kampusach: w Brugii (Belgia) i w warszawskim Natolinie. Kolegium jest najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych specjalizujących się w studiach europejskich.

Studia w Kolegium Europejskim

Nauka w Kolegium trwa 10 miesięcy: od września do czerwca. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kierunkach:

Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies (Natolin) z czterema specjalizacjami do wyboru:

  • EU Public Affairs and PoliciesThe EU and the WorldThe EU and its Complex Neighbourhoods European History and CivilizationAdvanced Master of Science in European Economic Studies (Brugia),
  • Advanced Master of European Law (Brugia),
  • Advanced Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy (Brugia),
  • Advanced Master of Arts in European Political and Governance Studies (Brugia).

Język studiów

Studia w Kolegium Europejskim są dwujęzyczne (angielsko-francuskie) i zajęcia prowadzone są w obu językach. Wymagania dot. znajomości języków różnią się w zależności od kierunku.Studenci przyjęci do Kolegium Europejskiego w Natolinie, którzy decyzją Komisji Selekcyjnej muszą podwyższyć znajomość jednego z języków urzędowych Kolegium przed rozpoczęciem roku akademickiego, biorą udział w Letniej Akademii Językowej, czyli intensywnych kursach z języka francuskiego lub angielskiego organizowanych w sierpniu.

Aplikacja i więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/akademiadyplomatyczna/kolegium-europejskie-college-of-europe