16 lipca odbyło się spotkanie online poświęcone zmianom na świecie spowodowanym pandemią COVID-19. Na pytania Jarosława Walkowicza z Warsaw Institute odpowiedzieli eksperci: Marcin Kędzierski, wykładowca krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz Łukasz Jasina, ekspert w dziedzinie polityki pamięci w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Marcin Kędzierski ocenił, że po pandemii może nastąpić „regionalizacja globalizacji” czyli skrócenie łańcuchów dostaw, a także, że wzmocnieniu ulegnie pozycja gigantów technologicznych – z racji na ich dominującą rolę w przezwyciężaniu skutków pandemii odroczone zostaną wszelkie próby uregulowania ich działania.

Zdaniem Łukasza Jasiny pandemia przyniosła poważny kryzys w USA, ale również podniosła na nowo problemy związane z integracją europejską, przypominając, że kapitał ma narodowość. Z drugiej strony chińskie postępowanie wobec narastającej pandemii, zwłaszcza na jej początkowym etapie spowodowało, że zaufanie do tego państwa na arenie międzynarodowej znacząco spadło.

Spotkanie odbyło się w ramach współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie oraz Warsaw Institute.