W środę, 21 grudnia 2022 w Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się kolejne spotkanie w ramach Warszawskiej Szkoły Dyplomacji. Cykl jest poświęcony szeroko pojętej tematyce spraw międzynarodowych, zarówno w jej teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze.

Zainteresowani studenci wzięli udział w trzech modułach wykładowych:

1. „Orzecznictwo sądów międzynarodowych w sądach krajowych – dr Oktawian Kuc WPiA UW;

2.  „Dyplomacja wielostronna kluczem do uchwalenia konwencji Rady Europy w sprawie sztucznej inteligencji” – dr Zbigniew Więckowski WPiA;

3.  „Dyplomacja Stolicy Apostolskiej na rzecz kultury pokoju” – dr Zbigniew Więckowski. 

Studenci skonfrontowali się z szeroko pojętą tematyką teorii prawa, dyplomacji, praw człowieka, orzecznictwa sądów międzynarodowych i nowych technologii.