Adam Eberhardt – polski politolog, doktor nauk humanistycznych, znawca problematyki wschodnioeuropejskiej. W latach 2016–2022 dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie, od 2022 wiceprezes Warsaw Enterprise Institute.